Telefoonnummer

06-49291811

E-mail

info@beeldcoachingplus.nl

Aangeboren of niet aangeboren hersenletsel kan leiden tot gedrag dat voor ons moeilijk te begrijpen is. Een verstoorde prikkelverwerking kan daar een belangrijk aandeel in hebben.

Door eerst in te zoomen op de manier waarop iemand prikkels verwerkt ontstaat er inzicht waarom iemand doet wat hij/zij doet.

De volgende stap is leren vertrouwen op je sterke kanten. Om van daaruit te willen en durven veranderen wat er anders kan in het contact met degene voor wie jij zorgt.

Of dat nu als familie, mantelzorger of beroepskracht is.

Graag kijk en denk ik met u mee in een begeleidingstraject bij complexe zorgvragen. 

Voor trajecten professionalisering/deskundigheidsbevordering verwijs ik u naar de pagina trainingen. 

Heeft u belangstelling of een specifieke vraag? Neem vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te bespreken.