Telefoonnummer

06-49291811

E-mail

info@beeldcoachingplus.nl

Tijdens de training leren de teams op een speelse, creatieve manier van en met elkaar door gebruik te maken van opnames uit de eigen werkomgeving. De opnames vormen een visueel verslag van de dagelijkse praktijk en nodigen medewerkers uit om samen te ontdekken hoe het werk georganiseerd wordt, welke goede voorbeelden er zijn en waar het mogelijk anders zou kunnen. De training richt zich vooral op de praktische kant van het werk en laat medewerk-ers/teams nadenken over de vraag: doen wij de goede dingen en doen we de dingen goed?

Visu-a-leren draagt bij aan:

Innovatie, zelfreflectie en een positieve samenwerking.