Telefoonnummer

06-49291811

E-mail

info@beeldcoachingplus.nl

Wie is Catrien Aarnoudse?

Een bijdrage leveren aan kwaliteit van leven, prettig wonen en werken met elkaar, ontwikkelen  zijn belangrijke drijfveren voor Catrien.

Vanuit systeemdenken laat zij anderen vaste patronen ontdekken en waar nodig doorbreken door anders te gaan kijken, denken en doen.

Typerend voor haar manier van werken: 

vanuit verbinding, met oprechte betrokkenheid, persoonlijke aandacht, respect voor ieders kwaliteiten, luisteren, duidelijk zijn, analytisch met een praktische vertaalslag en gericht zijn op mogelijkheden.

“Mijn enthousiasme voor coachen in het algemeen en met beelden in het bijzonder wil ik graag met u delen. Mijn kennis en ervaring in de zorg zet ik met plezier en passie in.

Daarnaast wil ik u informeren over de diverse mogelijkheden.