Telefoonnummer

06-49291811

E-mail

info@beeldcoachingplus.nl

Privacy -verklaring

Aarnoudse beeldcoachingplus vindt het van groot belang dat uw privacy wordt
gerespecteerd. Wij gaan daarom zorgvuldig om met uw (persoons)gegevens. We willen u
graag informeren over de gegevens die wij verzamelen en hoe wij omgaan met deze
gegevens als u de website bezoekt en/of (potentiële) klant bent bij Beeldcoachingplus.

Lees hier de privacy verklaring.

Contactgegevens:
Catrien Aarnoudse
Antoinette Nijhoffstraat 2
5122 BV Rijen
0649291811
www.beeldcoachingplus.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Aarnoudse Beeldcoachingplus verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van
onze diensten en/of omdat u deze zelf ons verstrekt
Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die wij verwerken:

• Voor- en achternaam
• Geboortedatum
• Geboorteplaats
• Adresgegevens (zowel privé als van de organisatie)
• Telefoonnummer (zowel privé als van de organisatie)
• Emailadres (zowel privé als van de organisatie)
• Factuuradres
• Ip adres
• Gegevens over uw surfgedrag

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Video opnames van situaties waarbij u zelf aanwezig bent geweest en waarop u zelf
voorkomt
Opnames van afdeling en/of thuissituatie waarin u werkzaam bent (geweest)
Opnames van cliënten waarvoor zijzelf schriftelijk toestemming hebben verleend
Opnames van cliënten waarvoor schriftelijk toestemming is verleend door hun
wettelijk vertegenwoordiger
Opnames van collega’s met hun toestemming
Als u ervan overtuigd bent dat er gegevens zijn verzameld zonder die toestemming
neemt u dan contact met ons op.

Waarom worden deze gegevens opgevraagd?

De persoonsgegevens:

• het afhandelen van betalingen
• het kunnen sturen van emails en informative
• u te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
kunnen voeren, wijzigingen in afspraken/trainingen door te kunnen geven
• opleidingen op maat te kunnen geven
• certificaten te kunnen maken

De bijzondere gegevens:

Deze worden verzameld met uw eigen toestemming of met die van uw wettelijk
vertegenwoordiger met de bedoeling u verder te helpen in uw werk- of privéleven.
U bepaalt mede welke situaties u vastgelegd wilt hebben.

Delen van persoonsgegevens met derden

Uw gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om
uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van
geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of -systemen
zonder tussenkomst van een mens).
Uw gegevens worden uitsluitend met derden gedeeld als dat noodzakelijk is voor de
uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of
een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening.

Uw bijzondere gegevens worden niet gedeeld met derden zonder uw schriftelijke
toestemming.
Opnames voor lezingen en/of workshops worden alleen gebruikt met uw nadrukkelijke
medeweten en/of schriftelijke toestemming

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Technische en functionele cookies worden gebruikt om onze website naar behoren te laten
werken en het gebruiksgemak te garanderen. Daarnaast worden analytische cookies gebruik
die geen inbreuk maken op uw privacy, maar wel algemene bezoekgegevens bijgehouden,
waaronder het IP-adres.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt
opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn
noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen
ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw
voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich
afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer
opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van
uw browser verwijderen.

Hoe lang blijven u gegevens bewaard?

Niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden
verzameld.

Concreet:

Persoonsgegevens: zolang u bij ons afspraken hebt lopen en er in alle redelijkheid vanuit
kan worden gegaan dat u in de toekomst op de hoogte wilt blijven van zaken die wij
organiseren. We hanteren een bewaartermijn van 5 jaar.

De bijzondere gegevens: zolang we contact hebben over uw werk-of privésituatie en er in
alle redelijkheid vanuit kan worden gegaan dat u in de toekomst opnieuw een afspraak wilt
maken. U kunt ook met ons afspreken dat de gegevens worden vernietigd. De bewaartermijn
voor bijzondere gegevens is 2 jaar vanaf de laatste afspraak.
Er is een uitzondering: net zoals elke ondernemer zijn wij wettelijk verplicht onze
administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.

Klopt er iets niet, wilt u uw gegevens inzien of laten verwijderen?
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eerder verstrekte toestemming in te trekken of bezwaar te
maken tegen gebruik van uw gegevens door Aarnoudse Beeldcoachingplus.
Mocht u er aanleiding toe zien, dan kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit
Persoonsgegevens
.

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen:
Aarnoudse Beeldcoachingplus neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies of onbevoegde toegang tegen te gaan.. Onze
computer is passend beveiligd en de website maakt gebruik van een betrouwbaar SSLcertificaat.
Een SSL-verbinding kunt u herkennen aan het slotje en het woord ‘veilig’ voor de
URL. Uw gegevens zijn opgeslagen in afgesloten ruimtes, worden via face-to-face contact
overhandigt of via beveiligde digitale kanalen door gegeven
Mocht u desondanks het idee hebben dat ze niet goed beveiligd zijn neem dan contact op
met ons via: catrien@beeldcoachingplus.nl
0649291811